Lông Dòng chó Poodle khi mới sinh chỉ hơi cuộn sóng, và thường được cạo khi chúng được vài tháng tuổi để tạo dáng xoăn bỗng nhiên. Màu lông rất đa dạng, bao gồm: trắng, đen, xám, nâu đỏ, kem, vàng mơ, hỗn hợp. Màu lông được thương yêu nhất Hiện giờ là nâu đỏ.

http://www.video-bookmark.com/user/chopoodlezoipet

Lông Giống chó Poodle khi mới sinh chỉ hơi cuộn sóng, và thường được cạo khi chúng được vài tháng tuổi để tạo dáng xoăn thiên nhiên tự nhiên. Màu lông rất đa dạng, bao gồm: trắng, đen, xám, nâu đỏ, kem, vàng mơ,