ไม้พื้นยอดนิยมที่เหมาะสมกับการปูพื้นบ้าน

https://www.aeriagames.com/user/b6ynjxw956/

เมื่อก่อน บ้านแทบทุกหลังจะต้องสร้างด้วยไม้ แต่ในปัจจุบัน ด้วยเหตุที่วัสดุไม้ธรรมชาติหายาก และมีราคาแพงขึ้น เมื่อนำมาสร้างบ้านทั้งหลังไม่ได้ หลายๆ บ้านจึงขอมีพื้นที่ส่วนใดส่วนหนึ่งสร้างจากวัสดุไม้ก็ยังดี เช่น พื้น