Published News

Chia sẻ của ông Lê Phụng Hào – Phó Chủ tịch công ty USIS

https://extra-wiki.win/index.php/Bạn_sẽ_rớt_học_bổng_toàn_phần_nếu_thiếu_các_tiêu_chí_sau_20875

Dành lời khuyên cho nhà đầu tư, ông Lê Phụng Hào cho hay, khi đầu tư, nhà đầu tư cần phải xác định rõ ràng mục đích, đồng thời, chọn đơn vị tư vấn định cư tin cậy là những đơn vị đã thẩm định trung tâm vùng, thẩm