Systemy Business Intelligence

https://diigo.com/0fgcza

Systemy Business Intelligence koncentruje się na dostępie do treści i dostarczaniu ich do ludzi fizycznych. Skoncentrowany głównie na planowanych sprawozdaniach opartych na wsadach dostęp do treści jest uzupełniany